top of page

Service luftvärmepumpar Stockholm

Therapy Session

Har du en luftvärmepump som är installerad mer än 2-3 år sedan?

 

För att säkerställa höga verkningsgrader, låga ljudnivåer och långa livslängder rekommenderar vi att serva pumpen med 2-3 års mellanrum. Med det bör du beställa en mer omfattande rengöringsservice till din luftvärmepump, där vår tekniker gör rent luftvärmepumpen på djupet.

 

Följande moment ingår i en standard service:

 • Rengöring av innedel samt alla plastdetaljer och filtren,

 • Kontroll av kondensvatten genom att spraya rengöringsmedel samt vatten i innedelen,

 • OBD av maskin vid behov,

 • Byta batterier vid behov,

 • Kontroll av ev sparade felkoder och åtgärda dessa,

 • Rengöring av utedel,

 • Kontroll av gummidämpare,

 • Kontroll av kompressor och tätningar,

 • Indirekt läckagekontroll enligt SFS Kylnorm mätning av utblås samt insug temperatur innedel  

 

Pris till Standard Rengöringsservice: 2490 kr inkl moms och framkörning 

Service på din luftvärmepump är viktig av flera skäl

 • Effektivitet och prestanda: Regelbunden service säkerställer att luftvärmepumpen fungerar optimalt. Eventuella smuts eller felaktigheter kan påverka dess prestanda negativt, vilket kan leda till minskad effektivitet och högre energiförbrukning.
   

 • Förlängd livslängd: Genom att regelbundet utföra service och underhåll kan man förlänga luftvärmepumpens livslängd. Det innebär att du inte bara sparar pengar på kort sikt genom att undvika störningar och reparationer, utan också på lång sikt genom att undvika kostnaden för att byta ut hela systemet tidigare än nödvändigt.
   

 • Säkerhet: En välskött luftvärmepump är mindre benägen att orsaka problem som kan leda till farliga situationer, såsom överhettning eller eldsvåda. Regelbunden service minskar risken för oväntade fel och därmed ökar säkerheten för ditt hem.
   

 • Luftkvalitet: En del av servicen innebär ofta rengöring av filter och andra komponenter. Detta är viktigt för att säkerställa att luften som cirkulerar genom systemet är ren och fri från damm, allergener och andra föroreningar. Det bidrar till en bättre inomhusluftkvalitet.
   

 • Garanti: Många tillverkare kräver regelbunden service för att bibehålla garantin på luftvärmepumpen. Att ignorera servicekraven kan leda till förlust av garantin, vilket i sin tur kan öka kostnaderna om det uppstår problem som kräver reparation eller utbyte.
   

Sammanfattningsvis är regelbunden service på luftvärmepumpar en investering som kan spara pengar på både kort och lång sikt genom att förbättra effektiviteten, förlänga livslängden, öka säkerheten och säkerställa en god inomhusluftkvalitet.

bottom of page