top of page

Service

Therapy Session

Har du en luftvärmepump installerad mer än 2 år sedan? För att säkerställa höga verkningsgrader, låga ljudnivåer och långa livslängder rekommenderar vi att serva pumpen vart annat år. 

Din värmepump gnisslar på innedel/utedelen? Den ger inte tillräcklig med värme? Eller kanske timer lampan blinkar? Inga problem, Vi kan reparera den.

bottom of page