top of page

Service

Therapy Session

Har du en luftvärmepump som är installerad mer än 2-3 år sedan? För att säkerställa höga verkningsgrader, låga ljudnivåer och långa livslängder rekommenderar vi att serva pumpen med 2-3 års mellanrum. Med det bör du beställa en mer omfattande rengöringsservice till din luftvärmepump, där vår tekniker gör rent luftvärmepumpen på djupet.  Följande moment ingår i en standard service: rengöring av innedel samt alla plastdetaljer och filtren, kontroll av kondensvatten genom att spraya rengöringsmedel samt vatten i innedelen, OBD av maskin vid behov, byta batterier vid behov, kontroll av ev sparade felkoder och åtgärda dessa, rengöring av utedel, kontroll av gummidämpare, kontroll av kompressor och tätningar, indirekt läckagekontroll enligt SFS Kylnorm mätning av utblås samt insug temperatur innedel  Pris till Standard Rengöringsservice: 2490 kr inkl moms och framkörning 

bottom of page