top of page

Installation

Installing Shelves_edited.jpg

Behöver du hjälp med installation av din luftvärmepump? Om det är så, du är på rätt sida! Vi kan hjälpa er med inköp och installation av utvalda luftvärmepumpar. 

 

Vi har 2 olika typer av installationer; 

1. Standard Installation

Vår Standard Installation är bra för dig som har ett kortare avstånd mellan placering av utedel och innedel. Tänk på att: utedelens placering ska ha en maximal höjd på 1,5 meter från marknivå, beroende på modell ska innedelens placering ha minst 4-10 centimeters avstånd från innertak och vid markstativ är det viktigt att förbereda ett plant och stabilt underlag för utomhusdelen. Du kan välja att köpa installationen med eller utan rotavdrag. Pris till Standard Installation är 5950 kr inkl moms efter rotavdrag. 

 

Följande moment ingår i Standardpaket: 

 • 1st håltagning i trä, tegel eller lecablock (Ej betonghåltagning), 

 • Upp till 4 meter rör, 

 • PVC Kanaler, 

 • Kommunikationskabel mellan innedel och utedel, 

 • El från närmaste jordade eluttag med stickpropp, 

 • Väggstativ, 

 • Vibbrationsdämpare i gummi, 

 • Kondensslang, 

 • Test och igångkörning  

 

Vid demontering av en trasig eller gammal luftvärmepump, kan vi återanvända vissa delar av den originala installationen som befintligt hål, stativ men rör behöver bytas. Bortforsling av trasig/gammal pump ingår ej i priset ovan.

2. Premium Installation

Premium Installation är bra till dig som har längre avstånd mellan placering av utedel och innedel och kanske mer komplicerad rördragning. Tänk på att: utedelens placering ska ha en maximal höjd på 1,5 meter från marknivå, beroende på modell ska innedelens placering ha minst 4-10 centimeters avstånd från innertak och vid markstativ är det viktigt att förbereda ett plant och stabilt underlag för utomhusdelen. Du kan välja att köpa installationen med eller utan rotavdrag. Pris till Premium Installation: 8950 kr inkl moms efter rotavdrag.  

 

Följande moment ingår i Premiumpaket: 

 • 1-2 st håltagningar i trä, tegel eller lecablock (Ej betonghåltagning), 

 • Upp till 10 meter rör, 

 • PVC Kanaler, 

 • Kommunikationskabel mellan innedel och utedel, 

 • El från närmaste jordade eluttag med stickpropp,

 • Väggstativ, 

 • Vibbrationsdämpare i gummi, 

 • Kondensslang, 

 • Test och igångkörning  

 

 

Vid demontering av en trasig eller gammal luftvärmepump, kan vi återanvända vissa delar av den originala installationen som befintligt hål, stativ men rör behöver bytas. Bortforsling av trasig/gammal pump ingår ej i priset ovan.  

bottom of page